Algemene voorwaarden

Isa-Nidra heeft het recht een sessie te annuleren indien daar gegronde redenen voor zijn, waaronder ziekte van de docent of overmacht.  In geval van annulering door Isa-Nidra heeft de deelnemer recht op volledige restitutie van het reeds  betaalde bedrag.  De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.  Isa-Nidra behoudt zich het recht voor om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan de nidra sessies.  Indien het bedrag reeds door de deelnemer is voldaan, zal het betaalde bedrag door Isa-Nidra volledig worden gerestitueerd.

Door betaling van het bedrag gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden.

De betaling dient te gebeuren voor de aanvang van de eerste sessie tenzij expliciet anders is overeengekomen.

Wij adviseren de deelnemer een annuleringsverzekering af te sluiten.

De deelnemer verklaart naar beste weten in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid te verkeren.  Tevens dient de  deelnemer eventuele beperkingen te melden.  De deelnemer blijft hiervoor te allen tijde zelf verantwoordelijk.  Indien er iets verandert met betrekking tot de fysieke en/of psychische gezondheid van de deelnemer, zal hij/zij de organisatie hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

De locatie waar de nidra sessies zullen plaats vinden, dienen voldoende ruimte te bieden om de groep comfortabel te laten liggen of zitten.  Bij twijfel, behoudt Isa-Nidra het recht om de locatie zelf te komen bezoeken.  De verplaatsingskost zal worden aangerekend indien > 20km van Paal.

 

Annuleringsvoorwaarden

Als u de sessie annuleert 15 dagen voor de afgesproken datum, dan ontvangt u het bedrag van deze sessie terug.  Als u tussen de 14 dagen en de afgesproken datum de sessie annuleert, dan verliest u 50% van het bedrag.  Als er een medische lockdown is, dan spreken we een andere datum af.

De prijs die u betaalt, is steeds voor een groep personen.  Indien er een persoon afmeldt, dan blijft de prijs geldig zoals die afgesproken werd.  Zakt het aantal deelnemers onder het minimum van 5 personen hierdoor, dan wordt er samen bekeken of de sessie verzet wordt, of volledig afgelast.  In het laatste geval is er enkel een volledig restitutie als dit meer dan 14 dagen voor de afgesproken datum gebeurt.

Isa-Nidra kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de gebruiker als gevolg van deelname aan een Nidra sessie.  Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om indien nodig vooraf advies in te winnen bij de huisarts of andere professional over zijn/haar fysieke en psychische gesteldheid alvorens de Nidra sessie uit te voeren.  De deelnemer is verantwoordelijk voor eventuele ongevallen die zich kunnen voordoen.

De deelnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoenen, sieraden, mobiele telefoons, portemonnee etc.

Maak jouw eigen website met JouwWeb